7.11.09

MOMENTS MEDITERRÀNIA IV

Cercle vertícal. La dansa aèria del Circo delícia a la façana de l'Ajuntament de Manresa.